Ankunft2 - versjon 2

Kapitel 10: So lebt es sich in Deutschland

Kapittelfoto - 10

Den første teksten i dette kapittelet er intervjuer med fem personer om hvordan de opplevde barndommen i Tyskland fra slutten av 1940 og fram til begynnelsen på 2000. Du finner også en god del statistikk om alder og om hvordan familiesituasjonen har endret seg. Bosituasjonen for yngre har også endret seg mye de siste årene, boligprisene er høye, og ikke alle har anledning til å kjøpe egen leilighet. Noen velger løsninger som du kan lese om i ‘WG-Party’ og ‘Hotel Mama’. Mine barn, dine barn og våre barn, det er ingen uvanlig familiesituasjon lenger og det kan du lese om i ‘Alle meine Väter’.


Praktisches Deutsch: Ord og uttrykk for å løse personlige konflikter

Grammatikk: Repetisjon

 

 

Cappelen Damm