Ankunft2 - versjon 2

Kapitel 6: Goethe - ein Blick in das Leben eines Genies

Kapittelfoto - 6

En av Tysklands største diktere er Johann Wolfgang von Goethe og hele dette kapittelet tar for seg Goethes liv: barndom, studietid, og voksenliv som dikter og universalgeni … og hans kvinnehistorier. Du vil også finne et par av hans mest kjente dikt og en omtale av ett av hans mest kjente verk, Die Leiden des jungen Werthers. Goethe har gitt oss mange gode sitater (scroll nedover på siden når du har åpnet lenken, det ligger 76 sitater der), eller vil du kanskje lese noen flere dikt? Da finner du lenker under.

Praktisches Deutsch: Ord og uttrykk for å kunne formidle tanker og opplevelser om en tekst

Ny grammatikk: pronominaladverb i stedet for preposisjon + personlig pronomen, spørrende pronominaladverb, pronominaladverb foran leddsetning med dass, pronominaladverb foran en infinitivsetning

Cappelen Damm