Ankunft2 - versjon 2

Mini-grammatikk

Verb

 • Dativverb
 • Imperativ
 • Konjunktiv I i presens
 • Konjunktiv II i preteritum
 • Konjunktiv – bruk
 • Løst sammensatte verb
 • Modale hjelpeverb i presens
 • Modale hjelpeverb preteritum
 • Oversikt over sterke verb
 • Passiv
 • Presens
 • Presens futurum
 • Presens perfektum
 • Preteritum av haben, sein og werden
 • Preteritum av sterke verb
 • Preteritum av svake verb
 • Preteritum perfektum
 • Referatkonjunktiv
 • Uregelmessige svake verb

Adjektiv

 • Gradbøying
 • Substantiverte adjektiv
 • Sterk adjektivbøyning
 • Svak adjektivbøyning

Determinativ

 • Eiendomsord

Kasus

 • Apposisjon
 • Genitiv

Ordstilling

 • Leddsetninger

Preposisjoner

 • Preposisjoner
 • Preposisjoner som styrer genitiv

Pronomen

 • Personlige pronomen
 • Spørrepronomen
 • Ubestemt pronomen

Subjunksjoner

 • Underordningsord som

Tidsfraser

 • Tidsfraser
Cappelen Damm