Ankunft2 - versjon 2

Kapitel 9: Welt und Umvelt

Kapittelfoto - 9

Miljø engasjerer de fleste, og i dette kapittelet er det mange aspekter ved miljø som berøres. Og mye som sikkert vil være interessant å diskutere og finne ut mer om. Mange tenker vel ofte på Tyskland som en miljøversting på grunn av all industrien, men visste du at Tyskland faktisk er et av de landene som ligger fremst i verden med hensyn til bruk av fornybar energi?  Syntes du heliotrop-huset til Rolf Disch er en spennende løsning på energibehovet i et hus? Da kan du lese om og se foto av flere av hans prosjekter. Kanskje vil du vite litt om hva ungdomsavdelingen i det tyske naturvernforbundet er opptatt av? Eller vil du vite litt mer om gruppen Culcha Candela? Da finner du en lenker under. Du vi sikkert også ’Schöne neue Welt’ av Culcha Candela. Den finner du på YouTube.


Praktisches Deutsch: Ord og uttrykk for å snakke om været

Grammatikk: Konjunktiv i indirekte tale, apposisjon

Cappelen Damm