Ankunft2 - versjon 2

Kapitel 4: Ohne Musik geht gar nichts

Kapittelfoto-4

Musikk er vel noe som interesserer de fleste og dette kapittelet handler blant annet om talentkonkurranser og ikke minst, om to av østerrikes store stjerner: Falco og … Wolfgang Amadeus Mozart! I ekstraoppgavene finner dere et forslag til et prosjektarbeid hvor dere får muligheten til å orientere dere litt mer om musikk fra tyskspråklige områder. Vil du vite litt mer om Falco eller der wilde Superstar Wolfgang Amadeus Mozart, klikk på lenkene under.

Praktisches Deutsch: Ord og uttrykk for å holde et foredrag eller en presentasjon

Grammatikk: Repetisjon av uregelmessige svake verb. Ny grammatikk:  substantiverte adjektiv og genitivpreposisjoner

Cappelen Damm